โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

ที่ตั้ง : 262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-909888
โทรสาร : 055-284226, 055-909877
E-mail : phitsanulok-hospital@hotmail.com