สนใจร่วมงานกับเรา

คลิกอ่าน
ติดต่อสมัครงานได้ที่
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล โทรศัพท์ : 055-909888 ต่อ 1021
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.