สนใจร่วมงานกับเรา

รับสมัครงาน อัพเดท 17/01/2562


ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
1 อัตรา

2
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
1 อัตรา

3
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Full Time)
1 อัตรา

4
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย
1 อัตรา

5
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนัก
2 อัตรา

6
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลแผนกศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งกลับ
2 อัตรา

7
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน
1 อัตรา

8
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน
1 อัตรา

9
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี
1 อัตรา

10
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3 อัตรา

11
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิประโยชน์
2 อัตรา

12
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2 อัตรา

13
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
2 อัตรา
ติดต่อสมัครงานได้ที่
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล โทรศัพท์ : 055-909888 ต่อ 1021
ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.