บริการทางการแพทย์

 
 • โรคทั่วไป โรคฉุกเฉิน อุบัติเหตุ
 • โรคหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
 • โรคระบบประสาทและสมอง
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคระบบทางเดินอาหาร
 • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • โรคระบบสืบพันธุ์สตรี
 • โรคระบบผิวหนัง ภูมิแพ้ ติดเชื้อ
 • โรคทางตา - หู - คอ - จมูก
 • โรคทางพันธุกรรม
 • ฝากครรภ์ ตรวจการตั้งครรภ์
 • วางแผนครอบครัว
 • ปรึกษามีบุตรยาก วัยทอง
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 •  
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : EMS
 • บริการคลินิกพิเศษโรคหัวใจ
 • บริการผ่าตัดช่องท้อง
 • บริการผ่าตัดข้อเข่า
 • บริการไตเทียม
 • บริการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ (LAB)
 • บริการรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล
 • บริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • บริการตรวจหามะเร็งเต้านม : Mammogram
 • บริการอัลตร้าวซาวด์ 4 มิติ
 • บริการทันตกรรม : Dental Zone
 • บริการกายภาพบำบัด